Dự án Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vạn Phúc City

  • Chủ đầu tư:  Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vạn Phúc tại Vạn Phúc City
  • Lĩnh vực: Bệnh viện, Y tế
  • Địa điểm: Thủ Đức, Tp. HCM
  • Phạm vi cung cấp: Lô 11 thiết bị AHU DECKER cho phòng mổ
  • Thời gian cấp hàng: 18/02/2022.