Dự án Nhà máy sản xuất giống cây trồng Vinaseed Việt nam

  • Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam
  • Lĩnh vực: Sản xuất hạt giống cây trồng
  • Địa điểm: Hà Nam
  • Phạm vi cung cấp: cung cấp Rotor hút ẩm được sx và nhập khẩu Thuỵ Điển
  • Thời gian cấp hàng: 09/03/2023