Dự án Nhà máy sản xuất mây tre đan Mạnh Vững

  • Chủ đầu tư:  Cty TNHH XK Mạnh Vững Hà Nội
  • Lĩnh vực: Sản xuất sản phẩm từ mây tre đan
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Phạm vi cung cấp: 02 Máy hút ẩm Công nghiệp DECKER Model DID-500
  • Thời gian cấp hàng: 24/02/2023.