Dự án Nhà máy Sản xuất mây tre đan xuất khẩu Phú Minh.

  • Chủ đầu tư:  CÔNG TY TNHH MÂY TRE XUẤT KHẨU PHÚ MINH HƯNG YÊN
  • Lĩnh vực: Sản xuất sản phẩm mây tre đan
  • Địa điểm: Hưng Yên
  • Phạm vi cung cấp: Máy sấy chuyên dụng DECKER
  • Thời gian cấp hàng: 28/02/2023