Dự án Nhà máy Thực phẩm Reli Foods Cần Thơ

  • Chủ đầu tư:  Cty CP Thực Phẩm Relifoods Cần Thơ
  • Lĩnh vực: Sản xuất thực phẩm
  • Địa điểm: Cần thơ
  • Phạm vi cung cấp: Máy hút ẩm hấp phụ Model DAD-6000
  • Thời gian cấp hàng: 05/03/2023