Dự án Nhà máy Aqua Vina Sóc Trăng

  • Chủ đầu tư:   Công ty TNHH SX TM Aqua Vina
  • Lĩnh vực: Sản xuất thuốc thủy sản
  • Địa điểm: Sóc Trăng
  • Phạm vi cung cấp: lô máy xử lý nhiệt ẩm
  • Thời gian cấp hàng: 14/03/2023