THIẾT BỊ XỬ LÝ NHIỆT – ẨM TÍCH HỢP

Bộ xử lý không khí (AHU), dòng DA được thiết kế đặc biệt để chuẩn bị không khí sạch và an toàn với khả năng kiểm soát bụi, nhiệt độ và độ ẩm.Bộ trao đổi nhiệt (cuộn làm mát) cuộn vây với ống đồng..

Bộ xử lý không khí (AHU), dòng DA được thiết kế đặc biệt để chuẩn bị không khí sạch và an toàn với khả năng kiểm soát bụi, nhiệt độ và độ ẩm.Bộ trao đổi nhiệt (cuộn làm mát) cuộn vây với ống đồng..

DỰ ÁN TIÊU BIỂU