Dự án Nhà máy Hoya Lens Quảng Ngãi

  • Chủ đầu tư:  Cty TNHH Hoya Lens Quảng Ngãi,
  • Lĩnh vực: Sản xuất kính mắt
  • Địa điểm: Quảng Ngãi
  • Phạm vi cung cấp: Lô 04 máy hút ẩm hấp phụ DECKER Model DAD-1500 (dùng trong công đoạn sấy khô tròng kính sau khi rửa với điều kiện 20oC/15%)
  • Thời gian cấp hàng: 15/03/2023